High Resolution »

FIRST COSPLAY GROUP FOR THE NEW SWIMMING ANIME.

Ore to omae no sa o oshiete yaru yo!

feat. Kuusato no Cosplay, Saito Cross, IchiGoGo! Twins, and Karameru.